דלג לתוכן
‎ חגיגה בפרינטוס - הדבקה על קאפה ללא תוספת תשלום ! משלוח חינם על כל הזמן מעל 299ש״ח, ועכשיו לזמן מוגבל 15% הנחה על כל האתר בהכנסת קופון: WN15
‎ חגיגה בפרינטוס - הדבקה על קאפה ללא תוספת תשלום ! משלוח חינם על כל הזמן מעל 299ש״ח, ועכשיו לזמן מוגבל 15% הנחה על כל האתר בהכנסת קופון: WN15

מדיניות החזרים

מדיניות החזרת טובין ו/או ביטול עסקה 

 .1שירותי ההפקה שהחברה מעניקה למשתמש הינם אישיים בהתאם לדרישותיו הספציפיות האישיות ואינם ניתניםלשימוש ו/או העברה על ידי גורם אחר.

2. המשתמש מודע ומסכים כי הטובין אותם מספקת החברה הינם טובין שיוצרו במיוחד לפי הזמנתו, בהתאם להגדרה המופיעה בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א 1981.

3. עם קבלת הזמנת הלקוח, נשלחת ההזמנה להפקה ) הדפסה, מסגור וכו') - על כן, המשתמש מסכים ומודע לכך כי אין  החברה מקבלת טובין בחזרה, הטובין אינם ניתנים להחלפה, ואין החברה מבטלת עסקאות לאחר שהמוצר הופק ו/או השירות ניתן. כל ביטול עסקה לאחר שהותחל ייצורה יחוייב במלוא התשלום בניכוי דמי משלוח במידה והמוצר טרם נשלח.

 4. מפעיל האתר רשאי לבטל/לשנות/לערוך ואף לבטל כל תמונה שנכנסת לאתר, לפי שיקול דעתו. המפעיל שומר לעצמו את הזכות לא לאשר הכנסת תמונה שאינה ראויה ו/או אינה עומדת בסטנדרט לפי ראות עיני מפעיל האתר.   

5. מסיבות טכנולוגיות יתכן והצבעים אשר המשתמש רואה על המסך שונים מהצבעים של התמונה, פוסטר או ציור אותו יקבל בפועל. בדרך כלל ההבדלים קטנים. החברה עושה את מירב המאמצים על מנת לספק מוצר איכותי אך לא יוחלף מוצר מהסיבה שהצבעים אינם זהים לצבעים ולטקסטורה אשר נצפו על ידי הקונה.

6. בכל מקרה בו תתקבל תלונה על מוצר פגום, תכריע החברה והכרעתה תחייב את הלקוח. בחינת תקינותו של המוצר תבוצע אך ורק במרכז שירות הלקוחות של החברה אליו יעביר הלקוח את המוצר. במקרה בו תכריע החברה כי אכן מדובר במוצר פגום, החברה תפיק את אותו המוצר מחדש ותספק ללקוח מוצר שאינו פגום לאיסוף עצמי או בעלות משלוח בלבד. לא יינתנו זיכויים כספיים ולא תוחזר התמורה ששולמה.

7. למען הסר ספק, בכל מקרה שבו המוצר יפגע ו/או יפגם במהלך המשלוח למשתמש, החברה תדאג לתקן ו/או להחליף, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, את המוצר. בכל מקרה לא תשא החברה באחריות כלשהי והמשתמש פוטר את החברה בגין כל פגם ו/או נזק מעבר לאמור לרבות נזקים ישירים ו/או עקיפים.

8. בהזמנת הדפסים על בדי קנבס, או מוצרי נייר בהדבקה על קאפה תינתן אחריות על אי דהיית צבעים למשך עשרשנים בתנאי פנים (בתוך חדר ללא אור שמש ישירה או ספוט תאורה ישיר). בתנאי שלא נגע נוזל כלשהו במוצר( לרבות מים וחומרי ניקוי (וזאת כנגד הצגת חשבונית קניה עם תאריך ובהתאם לתנאים כאמור בסעיף 6.

9. רגע מסירת המוצר למשתמש החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים בשום צורה שהיא למוצר ו/או לשימוש בו ובכלל זאת אך לא רק, לאופן התקנת המוצר ו/או ניודו ו/או כל נזק כספי ו/או אחר שעלול להיגרם למוצר ו/או כתוצאה ממנו.